Zapytanie

Wersja do wydrukuPDF version
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jędrzeja Wnuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jędrzej Wnuk „INSATEX-MT” w Poznaniu (61-615), przy ul. Madziarskiej 38, numer NIP: 9721023450, moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w celu marketingu produktów i usług znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa pod firmą Jędrzej Wnuk „INSATEX-MT”, w tym nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, przesyłania mi informacji handlowych o ofercie i inwestycjach realizowanych przez przedsiębiorstwo pod firmą Jędrzej Wnuk „INSATEX-MT”. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jędrzej Wnuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jędrzej Wnuk „INSATEX-MT” w Poznaniu (61-615), przy ul. Madziarskiej 38, numer NIP: 9721023450, e-mail: biuro@insatex.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1a RODO (tj. Pana/Pani zgody) w celu marketingu produktów i usług realizowanego przez przedsiębiorstwo pod firmą Jędrzej Wnuk „INSATEX-MT” za pomocą usług elektronicznych oraz numeru telefonu komórkowego. Odbiorcami danych mogą być pracownicy administratora. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone na rzecz Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, przesłania informacji handlowych, przeprowadzania czynności marketingowych. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, po uprzednim otrzymaniu przez Panią/Pana zgody, jednakże nie będzie to wobec Pani/Pana wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację; profilowanie danych osobowych przez Administratora polegać może na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny zainteresowań oraz prognozy preferencji w zakresie informacji handlowych, które chcielibyśmy Państwu przesyłać w ramach udzielonej zgody.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) w stosunku do podanego przeze mnie adresu e-mail, numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego w zakresie nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty przez przedsiębiorstwo pod firmą Jędrzej Wnuk „INSATEX-MT”. Zgoda ma charakter dobrowolny.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez przedsiębiorstwo pod firmą Jędrzej Wnuk „INSATEX-MT” informacji handlowych drogą elektroniczną w celu nawiązania kontaktu, przedstawienia oferty, wysyłania informacji handlowych na podany przeze mnie numer telefonu, adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny.